Duurzaamheid

Zal er genoeg vis zijn voor onze kleinkinderen?

We hechten veel belang aan een duurzame en efficiënte productie van veilig, gezond en smakelijk voedsel. Dit is nodig om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Volgens onderzoek van de Food & Agriculture Organization of the United Nations (FAO) zal de wereldbevolking tegen 2050 groeien tot 9 miljard mensen. Deze groei zal gepaard gaan met een verhoging van de levensstandaard, waardoor meer mensen meer eiwitrijke voedingsmiddelen zullen eten zoals vlees, eieren, melk en vis. Deze combinatie van ontwikkelingen zal naar verwachting leiden tot een verdubbeling van de wereldwijde vraag naar voedsel tegen 2050.

Daarom vinden wij het belangrijk om op een duurzame en efficiënte manier te produceren. De belangrijkste uitdaging in de wereldwijde voedselproductie is de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, zoals productiegebieden, zoet water en energie. Tegelijk zal ook de uitstoot van broeikasgassen moeten worden verminderd.

 

Leading the Blue Revolution

Zeeën en oceanen zijn de beste mogelijkheid om te voorzien in de groeiende vraag naar gezond en duurzaam voedsel. 70% van onze planeet bestaat uit water, maar slechts 2% van de wereldwijde voedselvoorziening komt uit de oceaan. Toch moeten we ook rekening houden met het feit dat deze bronnen niet onuitputtelijk zijn. Als we ervoor willen zorgen dat toekomstige generaties ook kunnen genieten van heerlijke vis, moeten we investeren in duurzame visserij en viskweek. Blauw is het nieuwe groen.

Voedselproductie

Vis is één van de meest efficiënte bronnen van dierlijke eiwitten: om 1kg eetbare vis te produceren, is veel minder voer nodig dan om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren. De ecologische voetafdruk voor gekweekte zalm is 2,9kg CO2 equivalenten per kg eetbaar product, in vergelijking met 5,9 en 30kg CO2 equivalenten per kg eetbaar product voor varkens- en rundvlees.

Pieters is er dan ook van overtuigd dat aquacultuur de meest duurzame manier is om vis te produceren. Alle productiesystemen hebben invloed op het milieu, maar de invloed van aquacultuur op de populatie van wilde vis, waterkwaliteit en de samenleving kan – wanneer het op een verantwoorde manier gebeurt – tot een minimum beperkt worden. Door middel van aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling is Mowi één van de voorlopers op vlak van technologische ontwikkeling en transformatie van de aquacultuur-industrie. Dit is de Blauwe Revolutie.

Ecologische voetafdruk
Duurzaamheid

Duurzaamheidsinitiatieven

Pieters zet zich in voor de verdere ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven van andere vissoorten. Vanuit een wereldwijd sourcing netwerk kunnen we het hele jaar door duurzame visproducten van topkwaliteit aanbieden, zoals vissoorten met het MSC en het ASC keurmerk.

MSC (Marine Stewardship Council) is een onafhankelijk keurmerk dat garandeert dat de vis duurzaam gevangen is. MSC heeft als doel overbevissing tegen te gaan en te werken aan de gezondheid van het leven in de zee.
ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijk keurmerk voor verantwoord gekweekte vis. De vis is afkomstig uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor medewerkers en rekening houden met de omwonenden.
Mowi heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2025 al zijn zalmkwekerijen ASC-gecertificeerd te hebben; in 2019 was Mowi al goed voor 99 wereldwijde ASC-gecertificeerde zalmkwekerijen.

Om de duurzaamheid van onze sourcing te verbeteren, hebben we samen met onze leveranciers verschillende duurzaamheidsprogramma’s ontwikkeld. Dit start met een intern assessment door de aankoopafdeling aan de hand van een supplier manual en wordt eventueel aangevuld met een extern assessment op basis van extern wetenschappelijk onderzoek.

De keuze en selectie van producten focust op duurzame visserijmethoden, het installeren van duurzame kweekprogramma’s en het behouden van de biodiversiteit.
Hiervoor werken we actief samen met een netwerk van leveranciers, klanten, onderzoekers en universiteiten in binnen- en buitenland en leveren op deze manier een actieve bijdrage aan nieuwe duurzame, sociale en ecologische standaarden.