Kayleigh Segaert

MSC certificering visserij op Atlantisch-Scandinavische haring en makreel wordt opgeschort

De onafhankelijke beoordelaars die verantwoordelijk zijn voor het certificeren van visserijen volgens de MSC Visserijstandaard hebben de Atlantisch-Scandinavische haringvisserijen en de makreelvisserijen in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan uit het programma geschorst.

De opschorting betreft visserijen uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, de Faeröer Eilanden en recentelijk het Verenigd Koninkrijk, dat in 2020 de status van onafhankelijke kuststaat heeft aangevraagd.

Atlantisch-Scandinavische haring en de Noord-Atlantische makreel mag dus niet meer als 'MSC gecertificeerd' worden verkocht of het blauwe MSC-label dragen.

Ontbreken van een internationale overeenkomst over de verdeling van de quota

De reden voor de opschorting van de visserij is het ontbreken van een internationale overeenkomst over het beheer van de vangstniveaus tussen de verschillende naties. Het ontbreken van een doeltreffend bestandsbeheer - met name een overeenkomst over de verdeling van de quota tussen de betrokken naties in overeenstemming met het wetenschappelijk advies - heeft ertoe geleid dat de gecombineerde vangst van haring en blauwe wijting al een aantal jaren de aanbevolen vangstniveaus overschrijdt.

Geen duurzaamheid zonder effectief bestandsbeheer

Alleen door een effectief bestandsbeheer kunnen we de gezondheid van de bestanden haring op de korte, middellange en lange termijn waarborgen.

Het ontbreken van een quotumverdelingssysteem voor Atlantisch-Scandinavische haring of Noord-Atlantische makreel zou de gezondheid van het bestand kunnen bedreigen. De landen hebben nog steeds geen overeenstemming bereikt over een quota-verdelingssysteem tussen de betreffende visserijstaten, om zo hun MSC certificering te kunnen behouden. Daarom werden de visserijen geschorst van hun MSC certificering.

Mowi is bezorgd om deze evolutie en volgt deze situatie van nabij op.

De North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA), waarvan Mowi partner is, is een collectief dat samenwerkt met kleinhandelaars, foodservice bedrijven en leveranciers voor een duurzaam beheer van de belangrijkste pelagische bestanden, via hun beleid Fisheries Improvement Programme (FIP) voor Atlantisch-Scandinavische haring en makreel, en het Marin Trust Improver Programme (IP) voor blauwe wijting. Eind vorig jaar heeft NAPA een open brief gestuurd aan de ministers van de kuststaten en opgeroepen tot concrete actie om te komen tot lange termijn beheersstrategieën voor deze soorten.

Tot een herneming van de certificatie zal Mowi Belgium deze vissoorten niet meer promoten en de aandacht vestigen op de zorgwekkende situatie.

Op vraag van de klant wordt het product wel nog in assortiment gehouden en is het beschikbaar in verkoop. Mowi Belgium richt zich onder andere op de zorgsector en onderwijsinstellingen, waar deze vissoorten een bijzondere bijdrage op vlak van voedingswaarden en gezondheid kunnen bieden.

Haring en makreel zijn vette vissoorten, vol gezonde omega-3 vetzuren, die beschermen tegen hart- en vaatziekten. Het advies van de gezondheidsautoriteiten is dan ook om minstens eenmaal per week vis te eten, bij voorkeur vette vis, zoals ook zalm.